SAP podejmuje współpracę z Operatorem Chmury Krajowej