Nowoczesne bankomaty w bankowości spółdzielczej. Case study Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA