Nowe wyzwania podczas procesów transformacji stanowisk pracy