Resi Capital S.A. z finansowaniem od międzynarodowego funduszu inwestycyjnego