Trei Real Estate kupuje grunty pod budowę Vendo Parków w Kutnie i Kobyłce