Międzynarodowe konsorcjum finansuje Global Office Park