Pierwszy budynek biurowy klasy A w Bielsku-Białej skomercjalizowany