NREP powierza część portfela PRS w zarządzanie MVGM