II etap osiedla Kraft w Łodzi z pozwoleniem na użytkowanie