CA Immo w 2022 r. odnotowała wzrost aktywności leasingowej i skutecznie wprowadziła inicjatywę „zielonego najmu”