Największy budynek kompleksu Ocean Office Park z pozwoleniem na użytkowanie