Park magazynowy CTP pod Warszawą z pozwoleniem na użytkowanie i nowym najemcą