Ostatnie dni zapisów na obligacje serii P2023C emitowanych przez Cavatina Holding S.A.