Grupa CA Immo z silnym wzrostem zysków w trzecim kwartale 2022 r.