Trei buduje wille na osiedlu Bacciarellego 54 we Wrocławiu