JLL rozszerza strategiczne doradztwo dla sektora usług dla biznesu